Az iskola története

Nonprofit iskola, több mint 50 év tapasztalattal


A Clonlara Iskolát Pat Montgomery PhD és férje, Jim alapították 1967-ben. Egy olyan iskola létrehozása lebegett a szemük előtt, amelyben a gyermekek hitvallástól, fajtól és életkortól függetlenül egy sürgetéstől mentes, nyugodt légkörben tanulhatnak és növekedhetnek. Egy olyan iskola, ahova csak annyi tanuló jár, hogy a gyermekek, a tanárok és a szülők mind ismerhessék egymást; ahol a szülők aktív résztvevői az iskola életének és a gyermekek tanulásának. Ahol a demokratikus alapelvek mindennapos valósággá válnak a tanárok és a diákok életében. Ahol a diákokat nem kényszeríthetik arra, hogy azt tanulják, amit egy oktatási bizottság vagy tankönyvkiadó elképzelése szerint egy adott életkorban tanulniuk kellene. Ahol gondolkodó és érző emberi lényként tisztelik őket, és ennek megfelelően bánnak velük. Ahol az életüket napi szinten érintő kérdések — a környezet, béke és háború, a világ eseményei — a tananyag részei. Ahol az utazás szintén szerves részét képezi a gyermekek tanulásának és fejlődésének.

„A gyermekek úgy tanulnak, hogy a körülöttük lévő embereket utánozzák, különösen azokat az embereket, akiket szeretnek. Ez azt jelenti, hogy a körülöttük lévő embereknek érdemesnek kell lenniük az utánzásra. Tudtam, hogy a gyermekek meg fognak tanulni olvasni, és meg fognak tanulni számolni, mert mi olvasunk és számolunk. És ott vannak a könyvek. És ott vannak az abakuszok. És most már ott vannak a számítógépek. A gyermekek nem ostobák. Természetesen meg fognak tanulni olvasni, hacsak nincs valami akadálya; azon pedig lehet dolgozni. Sokkal nagyobb kérdés volt számomra, hogy lesz-e idejük és terük fülelni és meghallani a bennük lévő pulzálást, azt a hívást, azt a sürgetést, azt a mágnest, amely arrafelé irányítja őket, amivé válniuk kell, amit tenniük kell, és amit be kell teljesíteniük ezen a földön. Úgy éreztem, ez a valóban fontos dolog a gyermekkorban. Ehhez nem kötelező jelenléti előírásokra van szükség. Nem az előre megtervezett tananyagoktól és tankönyvektől, valamint a vizsgák által szökken szárba és növekszik. Az elmúlt 50 évben újra és újra és újra tanúja lehettem annak, mennyire meghálálja magát, ha ilyen környezet biztosítunk gyermekeink számára.”

részlet Pat Montgomery, a Clonlara fennállásának 50. évében mondott évzáró beszédéből

A Off-Campus Program 1979-ben indult, egy évvel azután, hogy egy család megkérte Patet, segítse 9 éves gyermekük campuson kívüli tanítását ugyanazt a megközelítést használva, amelyet a bejárós tanulási program diákjainak kidolgozott. Pat beleegyezett, hogy segít a családnak, mivel hasznosnak látta megosztani azt a 12 éves tudást és tapasztalatot, amelyet az iskola campus programjainak kidolgozása és fejlesztése során szerzett.

Pat alapvető elképzelése az Off-Campus Programmal az volt, hogy a saját tanulásuk felett való felelősségvállalásra ösztönözve őket, erősítse a tanulók függetlenségét és önbizalmát. Pat meg akarta adni a diákoknak azt a szabadságot, hogy tapasztalt tanulókísérők, valamint szüleik és mentoraik segítségével rugalmasan magukra szabhassák saját tanulási folyamataikat. Úgy gondolta, hogy a diákok képesek saját céljaik és hivatásuk felismerésére, saját tanulási forrásaik kiválasztására és saját időbeosztásuk kialakítására.

Eddig több mint 40.000 diák élvezhette a Clonlara Off-Campus Program előnyeit világszerte.

Pat Montgomery elismert szószólójává vált az alternatív és a campuson kívüli tanításnak, és több évtizedes szakmai tevékenységével jelentősen hozzájárult a tanulás új, azóta tudományos kutatásokkal is igazolt formáinak kialakításához és elismertetéséhez; felbecsülhetetlen segítséget nyújtott abban, hogy a campuson kívüli tanulás legális, elfogadott választási lehetőséggé váljon.