Küldetés és filozófia

Küldetésünk

A Clonlara School küldetése olyan programokat és szolgáltatásokat nyújtani, melyek figyelembe veszik és támogatják a tanuló kíváncsiságát, érdeklődését, erősségeit és tehetségét, amelyek a tanulási élmény alapját jelentik.

Filozófiánk

A Clonlara School filozófiája szerint az iskola feladata képessé tenni a diákot rá, hogy céltudatosan és lelkesedéssel vegyen részt saját tanulásában. Hisszük, hogy a tanulás a kíváncsisággal kezdődik. Tapasztaltuk, hogy amennyiben a kreativitást támogató szabad környezetet biztosítunk, beigazolódik a feltevésünk, miszerint a gyermek az érdeklődését követve tanul a legjobban.  Ha az érdeklődése vezérli a tevékenységét, az nagyobb lelkesedést, erősebb motivációt és mélyebb tanulásélményt eredményez.
A Clonlara School szerint a világ az osztálytermünk, és a tanulási környezet a tanulási folyamat szerves része. Hisszük, hogy az iskolának meg kell engednie, hogy a diákjai részt vegyenek  a tanulási tervük kidolgozásában és megvalósításában. Hisszük, hogy a tárgyi tudás megszerzése és a képességek elsajátítása nem korlátozódik bizonyos helyszínekre; történhet iskolában vagy máshol is. Tanítási módszerünk a tanulás élethosszig tartó szeretetét eredményezi.
Tanulóink növekedése minden szempontból – fizikai, lelki, szellemi és pszichológiai síkon is – figyelmet érdemel.