Működési elveink

Egy iskola, végtelen kilátással a nagyvilágra


Szabadon élni és felnőni
, az egyes gyermek által megformált egyéni igényekre, érdeklődésre és képességekre összpontosítva – ez a Clonlara School létezésének alapja.

A tanulás mindenütt jelen van

A Clonlara School munkatársai nem osztják azt a tévhitet, hogy az iskola lenne a tudás egyetlen hiteles forrása, vagy hogy az, amit egy gyermek az iskolában tanul, az nagyobb értékkel bírna annál, amit otthon vagy máshol sajátít el.

A Clonlara elismeri, hogy minden egyes ember sajátos tanulási módokkal, erősségekkel és érdeklődési körrel rendelkezik, amelyek meghatározzák, hogyan tesz legkönnyebben szert tudásra, képességekre és hogyan ért meg legkönnyebben fogalmakat a tanulása során. Az általunk használt Teljes Tanulási Kör modell térképet ad a tanulás folyamatához és egyedülálló lehetőséget biztosít a gyermek tanulásban történő kibontakozásához.


Tiszteljük a gyermeket

Úgy gondoljuk, hogy a gyermek tanulását saját érdeklődésének, képességeinek, tanulási stílusának és céljainak kell meghatározniuk. Növekedése minden szempontból — fizikai, szellemi és lelki síkon is — figyelmet érdemel.
Tanulóink saját kezükbe veszik tanulásuk folyamatának alakítását, ezzel önállóságra ösztönözzük őket.


Segítünk a tanulási folyamat tervezésében és dokumentálásában

A Clonlara programját úgy alkottuk meg, hogy nincs készen kapott tanterv, nincsenek központilag meghatározott tankönyvek, vagy online tanfolyamok.

A Clonlara tanulókísérők  szorosan együttműködnek a diákokkal, szülőkkel, és mentorokkal, hogy olyan tanulási tervet hozzanak létre, amely az egyedi igényeknek megfelel. Együttműködnek abban, hogy kiválasszák a tantárgyakat, a tanulási módszereketa tanulási anyagokatforráshelyeket. Ezt követően pedig támogatást nyújtanak a tervek megvalósításában és a folyamat dokumentálásában.

Befogadóak vagyunk

Mindenféle családnak rendelkezésére állunk, bármilyen módon és bármilyen okból tanulnak a klasszikus intézményi kereteken kívül. Elfogadjuk a család döntéseit és partnerei leszünk az általuk választott úton.

A tanulmányokról hivatalos nyilvántartást vezetünk és bizonyítványt adunk

A Clonlara hivatalos nyilvántartást vezet a diákok tanulmányairól, bizonyítványokat biztosít más iskolák, főiskolák és munkáltatók részére. Azon tanulók számára, akik megfelelnek a középiskolai érettségi követelményeinknek, teljesítették a közösségi szolgálatot, összeállították a portfóliójukat és letették a záróvizsgát, érettségi bizonyítványt állítunk ki. (Nemzetközi akkreditációk)