Nemzetközi programok

A Clonlara School az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett és működő, a nemzetközi Accreditation International (AI), valamint az amerikai Middle States Association of Colleges and Schools (MSA –CESS) és National Council for Private School Accreditation (NCPSA) akkreditációival rendelkező nonprofit magániskola. Ezek a független intézmények nemzetközileg elfogadott és helyi normák szerint minősítik a Clonlara Schoolt. Az általuk támasztott feltételeknek folyamatosan meg kell felelni mind a fizikai környezet, mind a pedagógiai és dokumentációs elvárások tekintetében. Az akkreditációk megléte nem kötelező az Amerikai Egyesült Államokban. Azért fontosak számunkra, mert nemzetközileg is elismert minőségbiztosítást jelentenek.   

Clonlara School Magyarországon nem bejegyzett, így OM azonosítóval nem rendelkező intézmény. A magyar nyelvű program magyar nyelvű konzultációs és beszámolási lehetőséget jelent.  

A magyar Oktatási Hivatal állásfoglalása szerint Magyarországon élő magyar állampolgárok számára a Clonlara School-al létesített tanulói jogviszony önmagában nem elegendő a tankötelezettség teljesítésére. Korábbi állásfoglalásuk szerint emellett szükséges legalább magántanulói jogviszony létesítése egy Magyarországon nyilvántartásba vett iskolában. 2019 szeptemberétől a magántanulóság megszűnt Magyarországon és helyét az egyéni munkarend vette át.  

Külföldön tartózkodó, de magyarul tanulni vágyó családok esetében a magyar tanulói jogviszony egy központi nyomtatvány kitöltésével szüneteltethető 

Külföldi állandó lakhely esetén az oktatással kapcsolatos helyi elvárásokról érdemes körültekintően tájékozódni a megfelelő hivataloknál. 

Nemzetközi programok:

USA: Clonlara School

Spanyolország: Clonlara School’s Oficina en España

Portugália & Brazília: Clonlara School’s – Programa Portugues

Németország: Clonlara Schule

Franciaország: Clonlara – Le programme francophone