Off-Campus Program

Kiknek ajánljuk?

A Clonlara off-campus programját azoknak a tanulóknak, családoknak ajánljuk, akik:

  • motiváltak részt venni a saját tanulási folyamatuk megtervezésében, készek kipróbálni a saját tempóban, saját tanulási terv alapján, tanulókísérők, mentorok támogatásával történő tanulást
  • egy vagy több területen kiemelkedően teljesítenek, és szeretnének saját igényeik szerint elmerülni a kiválasztott témában
  • nem szokványos tanrend szerint tanulnak
  • speciális nevelési igényűek, pl. diszlexia, autizmus vagy hiperaktivitás miatt
  • hivatásos előadóművészek, sportolók – speciális időbeosztás-igénnyel
  • egészségügyi problémák, vagy egyéb okok miatt nem tudnak részt venni hagyományos időbeosztású oktatásban
  • sokat utaznak vagy több országban élnek, és ehhez igazodó, nem földrajzi helyhez kötött tanulási programot keresnek
  • azoknak a magyarországi iskolában tanuló vagy magántanulóként teljesítő diákoknak, akik szeretnének az Egyesült Államokban (amerikai érettségi bizonyítvánnyal) vagy más nemzetközi egyetemeken továbbtanulni.

Hogyan működik?

A Clonlara Off-Campus Programjában minden családhoz egy Clonlara tanulókísérőt rendelünk. A diákok és a szülők szorosan együttműködnek a tanulókísérőjükkel, hogy kidolgozzanak egy olyan egyéni tanulási tervet, amely illik a diák érdeklődési köréhez, tehetségéhez, céljaihoz és ambícióihoz. Ezek a résztvevők együttműködnek a diák tanulási folyamatának megtervezésében: hogyan közelítsék meg a tanulást, milyen anyagokat és forrásokat használjanak, illetve megbizonyosodnak arról, hogy a tanulási terv megvalósul és megfelelően dokumentált.

Milyen tantervet követnek a diákok?

A Clonlara egyedi tanulási megközelítése miatt nem rendelkezik előre elkészített tantervvel.
Pedagógiai koncepciónk alapcélja, hogy fejlesszük diákjaink önállóságát és önbizalmát azzal, hogy a saját tanulásukért való felelősségvállalásra bátorítjuk őket. Pat Montgomery, a Clonlara alapítója ezt gyakran úgy magyarázta, hogy “a diák maga a tanterv.”

A tanulási folyamat követése, dokumentálása

Programunk alapvetően bizalom alapú: bízunk a tanulóban, és bízunk a szülőben.

A tanév elején a diák és a szülők tartanak egy kezdeti konzultációt a tanulókísérővel, aminek alapján elkezdik az együttműködést a tanévre vagy félévre szóló tanulási terv kidolgozásával kapcsolatban. A konzultáció után a tanulókísérő rögzíti a kialakított tanulási tervet, és igény szerint személyre szabott javaslatokat tesz oktatási segédeszközök és források használatára – a diák tanulási stílusa, céljai és érdeklődése függvényében. A diák és családok szintén gyűjtenek forrásokat, folytatják a tanulási tevékenységet, rögzítik a tanulásra szánt időt és félretesznek mintákat a diák legjobb munkájából. A diákok és a szülők bármikor kapcsolatba léphetnek a tanulókísérővel, amikor szükségét érzik.

A szülők és a diákok dokumentálják tanulási tevékenységeiket és félévente fejlődési beszámolót (általános iskolai szinten) vagy kreditigénylési lapokat (gimnáziumi szinten) adnak le a tanulókísérő és nyilvántartás-vezető részére elbírálásra és jóváhagyásra.

A Clonlara School hivatalos nyilvántartást vezet a diákok tanulmányairól és eredményeiről. Azon tanulók számára, akik megfelelnek a középiskolai érettségi követelményeinknek, teljesítették a közösségi szolgálatot, összeállították a portfóliójukat és letették a záróvizsgát, amerikai érettségi bizonyítványt állítunk ki. A tanuló iskolai eredményeiről hivatalos dokumentációt tudunk kiadni más iskoláknak, felsőoktatási intézményeknek, illetve munkáltatóknak.