Tanulókísérők

A Clonlara Off-Campus Programjában minden családhoz egy Clonlara tanulókísérőt rendelünk. A Clonlara tanulókísérői jól tájékozottak, tapasztaltak, az iskola filozófiája és küldetése iránt elkötelezettek, és készek támogatni a különböző tanulási megközelítéseket, amelyeket az egyes családok követnek. Tanulókísérőink olyan ajánlásokat tesznek a családoknak, amelyek a tanuló egyéni céljainak elérését segítik. A tanulókat arra ösztönzik, hogy saját tempójukban tanuljanak, és olyan mélyre menjenek, amennyire csak tudnak, az évfolyami szintek korlátozásai nélkül. A tanulókísérők ismerik az egyes diákok igényeit, beleértve a speciális nevelési igényű tanulókat is.

A tanulási folyamat támogatása

  • A családdal együttműködve tanulási tervet készítenek, amely alkalmazkodik az egyes tanulók tehetségéhez, érdeklődéséhez, tanulási stílusához és egyedi céljaihoz.
  • Az egyes tantárgyakban / tudományágakban különböző módszereket és forrásokat javasolnak a tanulás megközelítésére, hogy a tanuló elkötelezett maradjon, a tanulás produktív és inspiráló legyen
  • Nyomon követik a tanuló fejlődését és saját céljainak elérését.


Megjegyzés
 – a Clonlara tanulókísérői nem nyújtanak közvetlen oktatást egyetlen tantárgyban vagy tudományterületen sem.  A Clonlara diákjai nagyon sokféleképpen tanulnak: szülőktől és mentoroktól, magántanároktól, tanulóközösségekben, az önszerveződő tanulásban, online tanfolyamokon, gyakornoki programokon és számos más módon.