Érettségi követelmények

A Clonlara School hivatalos nyilvántartást vezet a diákok tanulmányairól és eredményeiről. Azon tanulók számára, akik megfelelnek a középiskolai érettségi követelményeinknek, teljesítették a közösségi szolgálatot, összeállították a portfóliójukat és letették a záróvizsgát, amerikai érettségi bizonyítványt állítunk ki.

Tanulmányi követelmények – 22 kreditpont

Az érettségi követelmények része minimum 22 tanulmányi kredit teljesítése. A Clonlara Off-Campus Programjának diákjai választhatnak, hogy a nemzetközi vagy az amerikai kredit követelményeket kívánják teljesíteni. Ez utóbbi az Egyesült Államokban továbbtanulni tervező diákok számára célszerű, a követelmények angol nyelven elérhetők a Clonlara központi honlapján.

A nemzetközi tanulmányi kredit követelmények az alábbiak:

Tantárgy Teljesítendő kurzusok Szükséges kreditpontok
Nyelv (anyanyelv) Nyelvtan és irodalom 4,0
Nyilványos beszéd   0,5
Angol   2,0
Természettudomány   3,0
Matematika   2,0
Társadalomismeret Történelem 1,0
Társadalomismeret Államismeret 0,5
Társadalomismeret Földrajz 0,5
Testnevelés   1,5
Szabadon választott A diák által választott témában 7,0
     
  Összesen 22,0

Megjegyzések:
A Clonlara a Carnegie kreditegységet veszi alapul, ahol 180 óra munka felel meg egy kreditpontnak.
A tanulmányi követelmények része egy Capstone projekt megvalósítása 0,5-2,0 kredit értékben. Ez a szokásos kredit tevékenységnél nagyobb mélységben kidolgozott projektmunka és egy hozzá tartozó portfólió elkészítése az érettségi évében.
Diákjaink általában 5-6 kreditpontot gyűjt össze évente. Akik szeretnék tanulásukat felgyorsítani, maximum 9 kreditpontot gyűjthetnek össze. A szabadon választható tárgyak skálája nagyon széles – csak a képzelet és a lehetőségek szabnak határt.


Nem tanulmányi követelmények

A tantárgyakból megszerzendő kreditpontokon felül a Clonlara diákjai az alábbiakat teljesítik az érettségi megszerzéséhez:

  • elkészítenek egy portfóliót tapasztalataikról és munkájukról
  • leteszik A Clonlara záróvizsgáját
  • leadnak egy legalább 16 műből álló olvasmánylistát
  • elvégeznek legalább 180 óra közösségi szolgálatot.*

*Átiratkozó diákok esetében 180 teljes óra vagy évi 45 óra szükséges; családi szolgálat maximum 36 teljes óra vagy évi 9 óra lehet.

Általános követelmények

A leendő érettségizőknek legalább 5,5 kreditpontot iskolánkban kell megszerezniük, hogy nálunk tehessenek érettségit.
Amennyiben egy tanuló az érettségije tanévében iratkozik be a Clonlara programba, azt a tanév szeptember 30-ig meg kell tennie, későbbi beiratkozás esetén az adott tanévben nem tehet érettségit.