Campus Projekt Pilisszentiván


Tájékoztatás
Terveink szerint a 2018/2019-es tanévben, a Clonlara School Pilisszentivánon fogja elindítani első, akkreditált partneriskoláját Clonlara Pilisszentiván Általános Iskola és Gimnázium néven.

A tervek szerint az iskola a 2018/2019-es tanévben két alsós csoporttal (csoportonként 16-18 gyermekkel) kezdi meg a működését, mindkét csoportban 5 éves kortól a 4. osztályos korig. Felmenő rendszerben kívánjuk megvalósítani, hogy az iskola összesen nem több, mint 6 csoporttal működjön, ezáltal biztosítva azt, hogy minden gyermek személyesen ismerje az iskolába járó összes diáktársát.

A Clonlara pilisszentiváni iskolája, az amerikai Clonlara School által biztosított alapelvek, köztük a Teljes Tanulási Kör modellje alapján, olyan környezetet fog teremteni, ahol a tanulók innovatív, gyakorlatias és projektalapú módszerekkel fognak tanulni. Az egyéni tanulási tervek és az egy tanárra eső alacsony diák létszám lehetővé fogják tenni a fejlődést a különböző tanulási stílusú diákok számára. A gyakori tanulmányi kirándulások és a közösségi mentorok bevonása pedig gazdagítani fogják a tanulási élményt. gyakornoki munkával


Az iskola csoportos oktatási rendszert fog alkalmazni:

Alsósok: 5 éves kortól (iskola előkészítő év) 4.osztályos korig,

Felsősök: 5.osztálytól a 8. osztályig,

Gimnazisták: 9.osztálytól a 12.évfolyamig.


Az iskola a Clonlara modellje alapján, külföldi magániskolaként fog működni, programja nem a magyar nemzeti alaptantervre épül, a tanév végén amerikai bizonyítványt fog kiállítani magyar és angol nyelven. Az oktatás nyelve magyar.

A gyermeki képzelőerő a korai években virágzik, amikor a tanulás és a játék kéz a kézben jár; mégis sokak számára az érdeklődés mértéke csökkenhet az iskolában töltött idő növekedésével. A Clonlara iskola, a fiatal diákok (alsósok) tanulás iránti kíváncsiságára fog építeni, hangsúlyozva a játék fontosságát az alapvető tudományok mellett. Minden nap arra fogunk törekedni, hogy örömöt, csodát és felfedezést hozzunk fiatal tanulóink iskolai életébe, és ezzel segítsük őket abban, hogy szilárd alapot teremtsenek a tanulás élethosszig tartó szeretetéhez. A következő csoportban (felsősök) levő diákoknak ezek az évek a nagy átmenet és az önismeretük növekedésének az időszaka. Ahogyan elkezdik megismerni önmagukat a társaikkal és a körülöttük lévő világgal összefüggésben, a Clonlara elő fogja segíteni a diákok kapcsolatait a családdal, az iskolával, és tágabb környezetükkel.

A gimnáziumi évek folyamán a diákok elkezdik összekapcsolni tanulási céljaikat azzal a céllal, amit a körülöttük lévő világban szeretnének elérni. Az alapvető tantárgyak mellett, a gimnáziumot végzők számára segítjük a nyilvános beszéd gyakorlását, a problémamegoldást, a kritikai gondolkodást, a független munkát, a csoportmunkát, az önérvényesítést, a kutatást, és azokat a fontos készségeket, amelyek felkészítik a diákokat, hogy sikeresek legyenek a középiskola után az egyetemen vagy a választott karrierjükben.

Diákjaink sokfélék. Várjuk azokat, akik kiemelkedően teljesítenek és elmélyült tudást akarnak szerezni egy vagy több tantárgyban illetve témakörben, de azokat is, akik a hagyományos iskolákban tanulmányaikkal vagy érzelmileg problémákkal küzdenek. Várjuk azokat, akik továbbtanulni készülnek, de azokat is, akik szeretnének mielőbb munkába állni, részt venni a családi vállakozásban, az előadóművészetekben érvényesülni, vagy bármely más úton elindulni az érettségi megszerzése után.

Az iskola engedélyezési folyamata alatt már lesz lehetőség szándéknyilatkozattal és/vagy szülői együttműködési megállapodással beiratkozni, vagy beiratkozási szándékot jelezni.

Terveinkben szerepel, hogy havi egy alkalommal személyes találkozók során tájékoztatjuk a családokat az iskoláról.

Folyamatosan frissülő tájékoztatással

a facebook oldalunkon

szolgálunk, kérdéseikkel azon keresztül, vagy az alábbi e-mail címen fordulhatnak hozzánk:

A magyarországi program engedélyezésében, az iskola létrehozásában résztvevők és segítők:

Botos Andor és Solt Ibolya az iskola fenntartói és üzemeltetői,

Kovács Tamás, tanár

Simon Zoltán, a Clonlara School tanulókísérője, koordinátor

Stáhly Nikolett, adminisztrációs munkatárs

Hírek, események

További információra van szüksége?

Figyelmébe ajánljuk a programról írt rövid ismertetőt vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.

A Clonlara koncepciójának köszönhetően még a tanulásért kevésbé lelkesedő diákok is elkötelezett, motivált tanulókká válnak!

A Clonlara a diákok és családjuk rendelkezésére áll mindenféle igényt kiszolgálva a társadalmi sokféleség jegyében; többek között faji, etnikai, nemi, szexuális irányultságbeli, vallási, korbéli, családi állapotbéli vagy anyanyelvi különbségektől és speciális nevelési igényektől függetlenül.

Ai NCPSA MSA-CESS