Küldetésünk és történetünk

Küldetésünk

Küldetésünk olyan programok és szolgáltatások biztosítása, melyek elismerik és támogatják azt az elvet, hogy a tanuló kíváncsisága, erősségei, érdeklődése és tehetsége képezi a tanulási tapasztalatok alapját.

Filozófia

Úgy hisszük, hogy a diákoknak részt kell tudniuk venni saját oktatásuk megtervezésében. Ha az érdeklődésük irányítja tevékenységüket, az nagyobb lelkesedéshez, erősebb motivációhoz és mélyebb tanulási tapasztalathoz vezet. Növekedésük minden szempontból — fizikai, lelki, szellemi és pszichológiai síkon is — figyelmet érdemel.

Az iskola alapítása

A Clonlara Iskolát Pat Montgomery PhD és férje, Jim, alapította 1967-ben. Olyan iskola létrehozása lebegett a szemük előtt, melyben a gyerekek hitvallástól, fajtól és kortól függetlenül egy sürgetéstől mentes, nyugodt légkörben tanulhatnak és növekedhetnek: ahová csak annyi tanuló jár, hogy a gyerekek, a tanárok és a szülők mind ismerhessék egymást; és ahol a szülők szorosan részei az iskola életének és a gyermekek oktatásának.
A demokratikus alapelvek, melyekre az Egyesült Államok épült, mindennapos valósággá válnának a tanárok és a diákok életében. A diákokat nem kényszerítenénk arra, hogy azt tanulják, amit egy oktatási bizottság vagy tankönyvkiadó elképzelése szerint egy adott életkorban tanulniuk kellene. Tisztelnénk őket, mint gondolkodó és érző emberi lényeket, és emberségesen bánnánk velük. Az életüket napi szinten érintő kérdések — a környezet, béke és háború, a világ eseményei — a tananyag részei lennének. Az utazás szintén szerves részét képezné a tanulásuknak és növekedésüknek.

A Campuson Kívüli Program 1979-ben indult, egy évvel azután, hogy egy család megkérte Patet, segítse 9 éves gyermekük campuson kívüli tanítását ugyanazt a megközelítést használva, melyet a nappali tagozatos iskola diákjainak kidolgozott. Pat beleegyezett, hogy segít a családnak, mivel bölcsnek látta megosztani azt a 12 éves tudást és tapasztalatot, melyet melyet az iskola on Campus programjainak kidolgozása és fejlesztése során szerzett.

Pat alapvető elképzelése a Campuson Kívüli Programmal az volt, hogy a saját oktatásuk felett való felelősségvállalásra ösztönözve őket, erősítse a diákok függetlenségét és önbizalmát. Úgy gondolta, hogy a diákok képesek saját céljaik és elhivatásuk felismerésére, saját oktatási forrásaik kiválasztására és saját időbeosztásuk kialakítására.

A program másik központi gondolataként nagyon sok választási lehetőséget akart kínálni a diákoknak: választást a tananyagban, a forrásokban, a módszerekben és az időbeosztásban. Pat tapasztalt tanulókísérők segítségével meg akarta adni a diákoknak azt a szabadságot, hogy rugalmasan saját magukra szabhassák az oktatásukat.

Jogi támogatás

A Clonlara az első naptól fogva vezető szószólója volt az alternatív oktatásnak és a campuson kívüli oktatásnak. Tulajdonképpen Pat Montgomery felbecsülhetetlen segítséget nyújtott abban, hogy a campuson kívüli oktatás legális, elfogadott választási lehetőséggé váljon. Az 1980-as években a Clonlara Iskola és a campuson kívül tanuló tanuló családok nevében pert indított Michigan Állam Oktatási Tanácsa ellen.

A Clonlara a perben azzal vádolta a michigani iskolai tisztviselőket, hogy az állami iskolák szabályait próbálják olyan szülőkre ráerőltetni, akik kívül tanulnak gyermekeikkel, mintha azok a szabályok törvényben meghatározottak lennének. A Clonlara javára meghozott első fokú ítélet után az állam fellebbezett de a Clonlara ismét megnyerte a pert.

A Michigani Legfelsőbb Bíróság 1993-ban döntésével igazat adott a Clonlarának: az Állami Oktatási Tanács olyan jogszabályt próbált érvényesíteni, mely nem létezett. Ez a győzelem fordulópontot jelentett a campuson kívül tanuló családoknak országszerte. A Michigani Legfelsőbb Bíróság ítélete a Clonlara javára sok más ügyben is precedensként szolgált.

 

 

Hírek, események

További információra van szüksége?

Figyelmébe ajánljuk a programról írt rövid ismertetőt vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.

A Clonlara koncepciójának köszönhetően még a tanulásért kevésbé lelkesedő diákok is elkötelezett, motivált tanulókká válnak!

A Clonlara a diákok és családjuk rendelkezésére áll mindenféle igényt kiszolgálva a társadalmi sokféleség jegyében; többek között faji, etnikai, nemi, szexuális irányultságbeli, vallási, korbéli, családi állapotbéli vagy anyanyelvi különbségektől és speciális nevelési igényektől függetlenül.

Ai NCPSA MSA-CESS